КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Гатнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Каталог матеріалів, поданих на педагогічну виставку

«Освіта району на шляху оновлення»

Гатне 2013

Іллюша Олена Василівна

Вчитель початкових класів

Розвиток пізнавальних інтересів у молодших школярів при вивченні української мови

Навчання – основна форма розвитку пізнавальної активності молодших школярів. З одного боку, під час навчального процесу школярі здобувають нові знання, які розширюють їхній світогляд, і, з другого боку, - у процесі активної пізнавальної діяльності розвиваються навчальні можливості учня, завдяки яким він може самостійно і творчо не лише використовувати запас знань, а й шукати нове, задовольняючи свої потреби в пізнанні.

Головною умовою при цьому є розуміння дитиною змісту і значення виучуваного. Для цього Олена Василівна ставить перед собою чітку педагогічну мету: у чому переконати школярів, як розкрити значення даного питання сьогодні і з найближчою перспективою для них. Вчитель значну увагу приділяє духовному розвитку учнів, формуванню національно свідомого українця, який любить і знає рідну мову та шанує традиції свого народу.

Шпак Любов Іванівна

Вчитель біології

Здоров’я-найдорожчий скарб

Уроки-тренінги з формування навичок здорового способу життя

Учитель вважає, що саме нестандартні форми проведення уроків та позакласних заходів з використанням тренінгів та дидактичних ігор сприяють розвитку логічного та критичного мислення, пробудженню інтересу до предмета, учні набувають практичних навичок здорового способу життя, вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, приймати продумані рішення.

Педагогічна рада «Причини виникнення дитячої агресії та шляхи її подолання»

У папці представлені матеріали педради (наказ про підготовку, план проведення, виступи та рішення ), проведеної у Гатнянській загальноосвітній школі у березні 2013 року. Тема «Причини виникнення дитячої агресії та шляхи її подолання» надзвичайно актуальна для сьогодення, тому педагогічний колектив спробував спільно з батьківською та учнівською громадськістю вирішити дану проблему

Піголь Алла Миколаївна

Вчитель початкових класів

Програма виховної роботи з учнями 1-4 класів

Краса землі, краса любові – найвища на землі краса

Сучасний період розвитку України вимагає докорінної зміни підходів до організації процесу виховання молодого покоління. Програма виховної роботи з учнями 1-4 класів враховує національні риси і самобутність українського народу, історію рідного села Гатного, процес розбудови самостійної незалежної держави і гармонізацію свого власного «я» з потребами суспільства.

Програма розроблена відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, Конвенції ООН про права дитини та ін.

Програма створена на основі діагностичних даних про дітей та їхніх батьків, розрахована на чотири роки навчання в школі І ступеня.В основу виховної роботи з учнями 1-4 класів покладена концепція гуманістичної психології та педагогіки життєтворчості. Програма передбачає активне залучення школяра до виховного процесу на засадах співпраці, діалогу, партнерства.

Кудрик Світлани Вікторівни

Практичний психолог

РЕАЛІЗАЦІЯ ПІЛОТНОГО ПРОЕКТУ «ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ УЧНІВ ЧЕРЕЗ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ»

У матеріалах представлені результати впровадження пілотного проекту «Професійне самовизначення учнів через прийняття рішення», проведеного на базі Гатнянської школи у квітні - грудні 2012 року спільно з Інститутом обдарованої дитини НАПН України та Київським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів

Метою Концепції є практичне вивчення особливостей та можливостей всіх учасників навчання у школі, з наданням рекомендації до практичної реалізації програм допрофесійної підготовки учнів на основі допрофесійної діагностики.

Марія Петрівна Навізівська

Вчитель хімії

Портфоліо вчителя

Спектр діяльності сучасного педагога може бути настільки широким, що поєднати всі результати навчальної та позакласної діяльності в одному документі просто неможливо. У цьому випадку доречно використати електронне портфоліо, що об’єднає весь спектр роботи вчителя й презентує всі аспекти його діяльності.

Головне призначення портфоліо — продемонструвати найважливіші результати своєї практичної діяльності (реалізовані проекти, участь н олімпіадах, конкурсах та ін.). Портфоліо дозволяє педагогові проаналізувати, узагальнити й систематизувати результати своєї роботи, об’єктивно оцінити власні можливості й спланувати дії щодо подолання труднощів і досягнення кращих результатів.

Кiлькiсть переглядiв: 139

Коментарi