ВІДДІЛ ОСВІТИ

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Гатнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Анотації до матеріалів, поданих на педагогічну виставку

«Освіта району на шляху оновлення»

Гатне 2020

Навізівська Марія Петрівна

Вчитель хімії

Розкриття

наскрізних змістових ліній

у процесі навчання хімії

Дана робота складається із вступу, добірки практичного застосування інтерактивного навчання, висновків та списку використаних джерел.

Мета базової загальної середньої освіти досягається на основі реалізації ос-новного завдання хімічної освіти, що полягає у формуванні засобами навчального предмета ключових і предметних компетентностей. Ними забезпечується формування ціннісних і світоглядних орієнтацій учнів, що визначають їхню поведінку в життєвих ситуаціях.

Для реалізації цих ідей виокремлено такі наскрізні змістові лінії: «Екологічна безпека і сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність».

Наскрізні змістові лінії послідовно розкриваються у процесі навчання й ви-ховання учнів, є спільними для всіх предметів і корелюються з ключовими компе-тентностями.

У вступі обґрунтовується актуальність та практична цінність даної теми, мета, підходи та форми організації навчальної діяльності учнів. Основною частиною даної роботи є добірка інтерактивних вправ різного характеру та на різних етапах навчання школярів, наводяться поради щодо доцільності використання того чи іншого прийому на уроках хімії. У списку використаної літератури подаються джерела та посилання, на основі яких була створена дана робота.

Творчість вчителя породжує творчість учня. Якщо на кожний урок підбирати такі види навчальної діяльності, які дають матеріал для роздумів, можливість виявити ініціативу й самостійність, потребують розумового напруження, винахідливості, творчості – це зацікавить дітей, викличе позитивні емоції, сприятиме до діяльності, пошуку.

ВІДДІЛ ОСВІТИ

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Гатнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Анотації до матеріалів, поданих на педагогічну виставку

«Освіта району на шляху оновлення»

Гатне 2020

Хомякова Тетяна Володимирівна

Вчитель зарубіжної літератури

Сценарій свята з зарубіжної літератури для 8-11 класів за темою «Все починається з любові», який допоможе відсунути таємничу завісу над чудесними почуттями, які живили уяву та творчість, які наповнювали життя відомих поетів та письменників; збагатить естетичний смак, розуміння виховного та пізнавального значення літературної спадщини.


21 квіт. 2020 р., 21:38 (13 годин тому)
Кiлькiсть переглядiв: 113

Коментарi